نویسنده = ���������� ������ �������������������
توثیق خاندانی در علم رجال

دوره 10، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 85-93

سید ذبیح‌الله علوی