نویسنده = ������������ ������ ��������������
نگاهی به وجوب حلق و تقصیر، در منا ازدیدگاه فقهاء امامیه

دوره 11، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 113-134

سید شاهنشاه حسینی


بررسی مزارعة ازدیدگاه فقهاء امامیه وحنفیه

دوره 10، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 37-76

سید شاهنشاه حسینی؛ علی محمد خراسانی