نویسنده = ���������� ������ �������� ��������
بررسی کاربرد قاعده قرعه در فقه

دوره 11، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 159-180

سید ذبیح الله علوی