مسئولیت مدنی حفاظت از حیوانات در فقه امامیه و حقوق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

سطح چهار جامعه المصطفی العالمیه

چکیده

امروزه حقوق حیوانات و حفظ گونه‌هاى مختلف آن‌ها، از جمله مسائلى است که در سراسر جهان از جانب دولت ‌ها و سازمان ‌ها و عموم کسانى که به مسائل زیست محیطى و حمایت از حیوانات علاقمند مى‌باشند، مورد توجه قرار گرفته است. در اسلام، نیز در کنار مسائلى مربوط به انسان­ها و حقوق آن­ها، مسائل محیط زیست و از جمله حیوانات، مورد بحث واقع شده است. در منابع فقهی به استناد آیات و روایات متعدد، حقوق مختلفی برای حیوانات مطرح شده و مسلمانان ملزم به رعایت آن‌ها گردیده و مسئولیت مدنی حفاظت از حیوانات بیان شده است. حفاظت از حقوق حیوانات تنها به مالک اختصاص نداشته بلکه همه مردم در برابر آن مسئولیت دارند. حتی به صراحت در متون فقهی، حاکم شرع را مسئول رسیدگی و اقامه دعوی در جهت بهبود وضع حیوانات در برخی شرایط، می‌دانند.

کلیدواژه‌ها