نقش حجاب در فعالیت‌های اجتماعی زن در اندیشه مقام معظم رهبری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه تهران - پژوهشگر در جامعة المصطفی العالمیه

چکیده

زن در اندیشۀ امام خامنه­ای به‌عنوان نیمی از پیکره جامعة بشری و رکن اجتماع، در پیشرفت و انحطاط جامعه، نقش دارد. زن مانند مرد، حقّ فعّالیت‌های گوناگون اجتماعی و سیاسی دارد. مهم‌ترین نقش حجاب، زمینه‌سازی برای حضور فرا جنسیتی زن در اجتماع و استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های او، برای رساندن خود و جامعه اسلامی به کمال غایی‌است. زن در پرتوی حجاب، جایگاه واقعی خود را پیدا می‌کند و می‌تواند استعدادهای فراجنسی خود را بروز دهد و به‌عنوان یک انسان به نقش‌آفرینی، بپردازد. هنگامی‌که زن جایگاه حقیقی خود را در یابد و هویت خویش را در جنسیت منحصر نبیند، خود را درراه دست‌یابی به ارزش‌ها آزاد می‌یابد و همگام با مرد در راه رسیدن به کمال انسانی گام بر می‌دارد. حجاب علاوه بر این‌که زن را از آسیب‌ها و خطرات حفظ می‌کند جامعه را نیز از فساد حفظ می‌کند. حجاب موجب امنیت اجتماعی‌است و نقش بنیادین در حفظ نیروی کار و اقتصاد دارد.

کلیدواژه‌ها