حقوق کودک در قرآن و حقوق بین‌الملل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش‌پژوه دکتری حقوق

چکیده

     حمایت از حقوق کودک در اکثر نظام­های بین­المللی حقوق و بخصوص نظام حقوقی اسلام و نیز کنوانسیون حمایت از حقوق کودکان، مورد توجه قرار گرفته است. در این نوشتار تلاش شده بعد از مفهوم شناسی و بررسی پیشینه حقوق کودک در جهان و اسناد بین‌المللی و اسلام به این سؤال پاسخ داده شود که پایه‌ریزی تنظیم و تشریع حقوق کودک به صورت جامع و کامل بدون نقص و کاستی در کدام نظام حقوقی، ارائه شده است؟ برآیند این تحقیق نشان می‌دهد که جایگاه حقوق کودک و پرداختن به همه ابعاد و زوایای آن در آموزه‌های قرآنی نسبت به نظام‌ حقوق بشری از سطح فاخرتر و برتری برخوردار است؛ زیرا در نظام‌های حقوق بشر از جمله کنوانیسیون حقوق کودک که شالوده آخرین تلاش‌های انسان قرن بیست و یک در عرصه بین‌الملل می‌باشد برخی از حقوق اصلی کودک همانند حقوق معنوی نادیده گرفته شده است درحالی که در قرآن کریم 1400 سال قبل به تمام ابعاد و زوایای آن توجه داشته است. بنابراین، آن‌هم در شرایطی که غالبا کودکان انسان محسوب نمی‌شدند و جنبه مالیت داشته و خرید و فروش می‌شدند و از ابتدایی‌ترین حق، که حق حیات است محروم بودند و زنده به گور می‌شدند. تشریع و حمایت از حقوق کودک در چنین  شرایطی، بدون الگوگیری از دیگر نظام‌های حقوقی در واقع از اعجاز و شگفتی علمی قرآن، محسوب می‌شود.

کلیدواژه‌ها