بررسی ملاک مالیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد اصول و فقه اسلامی جامعه المصطفی العالمیه

چکیده

یکی از شروط مهم که در بحث بیع و شروط عوضین ذکر می شود، مالیت داشتن عوضین است. مفهوم مال از مفاهیمی است که حقیقت شرعیه نشده زیرا شرع برای آن معنایی خاص ذکر ننموده بلکه از معانی عرفیه و اعتباریه می باشد که عرف و عقلا به حسب زمان و مکان های مختلف  آن را اعتبار نموده اند. به همین علت به اختلافاتی در آثار فقهاء در مورد مفهوم و ویژگی های مال و ملاک مالیت داشتن برمی خوریم. و از طرفی دیگر حقوقدانان نیز تعاریفی گوناگون عرضه داشته اند. در این نوشتار با بررسی معنای لغوی و اصطلاحی مال در نزد فقهاء و حقوقدانان، هر آنچه که از ویژگی های مال می توان انتزاع نمود را تجمیع نموده و سپس تعریفی که مختار ما از مفهوم مال است را ارائه می نماییم. در انتها نیز با بیان اختلافاتی بین مبانی فقهاء به ملاکات عرفیه و شرعیه ی مالیت دست می یابیم.

کلیدواژه‌ها