بازپژوهی دلایل قصاص نشدن پدر برقتل فرزند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش پژوه سطح 4 جامعة المصطفی  العالمیة

چکیده

مقوله عدم قصاص پدر از موضوعاتی است که از دیر باز مورد اهتمام جوامع انسانی بوده و هرجامعه ای به فراخور حال و متناسب با شرایط، اوضاع واحوال، علیه آن واکنش نشان داده است. اسلام به عنوان جامع ترین آیین، گونه های جنایت و مجازات را از نظر دور نداشته و قصاص جدی ترین و مناسب ترین واکنشی است که برای قتل عمدی در مقررات کیفری اسلام پیش بینی شده است و احکام فراوانی بر آن مترتب است.
 هدف از طرح موضوع ارایه دلایل و شواهد برای اجرای عدالت و احقاق حقوق زیان دیده و گسترش عدالت در جوامع اسلامی تلقی شده است که برای کارشناسان فقهی و حقوقی کمک شایانی است برای صدور قطعی آرای محکم و خدشه ناپذیر درمقام قضاوت و داوری.
یافته های و نتیجه این پژوهش  بر اساس آرا و نظرات دریافتی محققین از قران مجید و روایات و نیز قانون مجازات اسلامی، عدم قصاص پدر و معاف از مجازات استنباط شده است. اصل کلّی قصاص در قتل ولد توسط والد در روایات صحیحه و معتبره اختصاص به جایی دارد که قتل از راه عواطف و تخلّف فرزنداز نصایح خیرخواهانه پدر باشد نه قتل با انگیزه هایی که در بقیه قتلها وجود دارد که در آن صورت حکم قصاص با شرایط خاص ثابت است.

کلیدواژه‌ها