اهمیت اقتصاد وجایگاه آن از منظر منابع فقه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

فارغ التحصیل سطح چهار فقه و اصول-جامعه المصطفی العالمیه

چکیده

این مقاله با عنوان (اهمیت وجایکاه اقتصاد از نظر اسلام ) دارای سه مبحث است. در مبحث اول تعریف اقتصاد ، نظام اقتصادی،مکتب اقتصادی ، اهمیت اقتصادوجایگاه آن از منظر قرآن مورد بررسی قرار گرفته است.از منظر قرآن جایگاه اقتصاد با عناوین قوام جامعه ،وصف مال به خیر، ودیعه الهی،فضل الهی وامتیاز ویژه تعبیر گردیده است. در مبحث دوم جایگاه اقتصاد از منظر روایات مطرح شده است. از منظر روایات ،جایگاه اقتصاد با عناوین ، حفظ دین وتقوا باتمکن مالی، پایه های اصلی دین ودنیا، تحصیل مال حتی در شرایط بحرانی ومال ودارایی،عاملی برای سکون تعبیر گردیده است ودر مبحث سوم مبحث اینکه ایا اقتصاد هدف است یا وسیله وعلت مذمت اقتصاد ونکوهش دنیا ومظاهر مادی از نظرآیات و روایات ، دلبستگی به دنیا ،خدافراموشی وترجیح دنیا به اخرت دانسته شده است.

کلیدواژه‌ها