شرطیت فحص در اصل طهارت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش پژوه کارشناسی ارشد اصول و فقه اسلامی جامعة المصطفی ص العالمیة

چکیده

به نظر می رسد غالب اصولیین معتقدند که اصل طهارت از جمله مسائل اصول فقه و در ردیف برائت، استصحاب، احتیاط و تخییر است اما به جهت این که اولا در همه ابواب فقه کاربرد ندارد و ثانیا مورد تسالم و پذیرش همه است در این علم مورد بحث و بررسی قرار نمی گیرد.
شرطیت فحص در اجرای اصل طهارت در دو بخش مورد واکاوی قرار می گیرد. 1. به کار گیری اصل طهارت در شبهه حکمیه با وجود اطلاق ادله آن مشروط به فحص از دلیل حکم واقعی است. و دلیل آن، همه ادله ی عامی است که با آن برای شرطیت فحص در جریان سایر اصول عملیه نافی تکلیف استدلال می گردید. 2. اما جریان این اصل در شبهه موضوعیه به فحص مشروط نیست چرا که ادله اجرای اصل طهارت در شبهات موضوعیه اطلاق دارد و توسط دلیل عام یا خاصی به فحص از واقع مقید نگشته است

کلیدواژه‌ها